top of page

Hva gjør en inspisient?


Sofia er Sceneteamets inspisient. Ordet inspisient forteller lite om hva jobben innebærer, men det engelske ordet "stage manager" er kanskje mer forklarende.


En inspisient arbeider med sceneforestillinger og er ansvarlig for avviklingen av prøver og forestillinger.

Inspisienten er et bindeledd mellom regissøren og produsenten, kunstnerisk team, kunstinstitusjonen, sangere, skuespillere, musikere, produksjonsledelsen og tekniske avdelinger. Som inspisient hjelper man regissøren med de praktiske tingene ved produksjonen av en forestilling.


Det å være inspisient er et mangfoldig yrke der arbeidsoppgavene ofte er forskjellige utifra hvor man jobber, hva man jobber med, hvem man jobber for, størrelsen på prosjektet og mange andre variabler.


Vanlige arbeidsoppgaver for en inspisient:

  • være tilstede på prøver og forestillinger

  • sette opp prøveplaner, andre planer og kalle inn til møter

  • koordinere, følge opp avtaler og gjøre rapporteringsarbeid

  • snakker med alle involverte i en produksjon og passe på at alle får nødvendig informasjon

  • Ha et overordnet blikk og sørge for at alle og alt er på plass

  • være forestillingens ansvarlige leder, og påse at forestillingene beholder sin optimale kunstneriske og tekniske kvalitet

Inspisientyrket innebærer både kontorarbeid og praktiske oppgaver. Som inspisient bør man være løsningsorientert og ha lederegenskaper. Man må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre må man være god til å organisere og planlegge. Det er en fordel å kunne multitaske og håndtere stressende situasjoner.


(Kilde: utdanning.no)94 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page